Butterfly Butterfly Butterfly Butterfly Butterfly
Koop nu tickets
Lion
Gashorn
Windmill

Konings
Feesten

Onze normen en waarden

Huisregels

 • Door het kopen van een ticket en/of het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.
 • Eenieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 • De directie, de eigenaren van de locatie, dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk geteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • De Koningsfeesten zijn voor alle leeftijden. De minimumleeftijd om zonder begeleiding van een meerderjarig persoon het festivalterrein op te gaan is 12 jaar.
 • Het is niet toegestaan om tijdens het evenement in en uit te lopen.
 • Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien:
  • Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt
  • Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenemententerrein
  • Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.
 • Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal hij/zij worden verwijderd.
 • Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 • U kunt om legitimatie worden gevraagd. Het is volgens de wet verplicht legitimatie mee te dragen.
 • Bij de ingang vindt structureel controle van meegebrachte tassen plaats en wordt steekproefsgewijs gefouilleerd. Weigert men dit, dan zal de toegang worden geweigerd.
 • Als er bij de ingangscontrole niet toegestane voorwerpen worden aangetroffen worden deze altijd in beslag genomen en overgedragen aan de politie. In beslag genomen voorwerpen worden dus niet aan de bezoeker geretourneerd.
 • Het is verboden om persoonlijke eigendommen onbeheerd achter te laten op en rondom het evenemententerrein. Onbeheerde eigendommen worden door de organisatie verwijderd en afgedragen aan de politie.
 • Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt met zich mee te brengen. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Het is verboden om in het evenemententerrein eigen drank bij zich te dragen en/of drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Weigering van toegang geschiedt altijd zonder restitutie van entree gelden.
 • Op het festivalterrein worden beeldopnames gemaakt door artiesten en de organisatie. Met het kopen van een ticket gaat men er automatisch mee akkoord dat deze beelden gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden door de organisatie en de artiesten.
 • Bij toebrengen van schade aan andermans eigendommen of eigendommen van de organisatie, zal degene die de schade toebrengt altijd verantwoordelijk worden gehouden voor het vergoeden van de betreffende schade.
 • Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.